CAS backgrounds The Sims 4 _ P1

Bộ sưu tập CAS backgrounds

Phần 1


CAS backgrounds là những hình nên thay thế hình nền mặc định trong CAS (chỉnh sửa edit nhân vật Sims).
CAS backgrounds giúp bạn có những bức ảnh với phông nền đẹp mà không phải dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Cách cài đặt:

- Đặt CAS background mà bạn thích trong thư mục 'Mods' của bạn
- Bạn chỉ có thể đặt một CAS background vào thư mục mod của bạn và nó sẽ là thay thế mặc định của nền CAS mặc định.
- Mở lại game và CAS sẽ thay đổi với hình nền mà bạn đã đặt.

Sau đây mà một số CAS backgrounds đẹp sưu tầm.


1. DARKNESS CAS BACKGROUNDS

Download


2. Hearts CAS Backgrounds

Download


3. Street CAS Background

Download


4. Watercolor CAS Background

Download


5. Cat Walk CAS Background

Download


6. Hidden Lots CAS Backgrounds

Download Set


7. Galaxy CAS Background Collection By Patreshas Editing

Download Set


8. WHITE ROOM CAS BACKGROUND

Download


9. CAS Background - White Room

Download


10. CAS Backgrounds "Room"

Download


11. CAS Backgrounds - Movie Sets from Get Famous

Download


12. CAS Backgrounds "Anime" - Part 1

Download


13. CAS Backgrounds "Anime" - Part 2

Download


14. CAS Backgrounds - Winter 2018 - Part 1

Download


15. CAS Backgrounds "Seasons Autumn"

Download


16. CAS Backgrounds "Spotlight"

Download


17. CAS Backgrounds "Lights"

Download


18. CAS Background "Christmas Room"

Download


19. CAS Backgrounds - Tanita's House of Forest Witch

Download


20. CAS Backgrounds - House "Autumn Wood" by Frau Engel - Outdoor

DownloadNo comments: